En kalenderbok som hjelper deg å visualisere fremtiden og skape de beste forutsetninger for å nå de målene du setter deg. I løpet av ett år blir du utfordret til å reflektere rundt hvordan du kan få mer ut av livet, både på kort- og lang sikt. Du blir oppmuntret til å vurdere livssituasjonen ved hjelp av spørsmål og lister. Kalenderen har også plass til hverdagsplanlegging og hjelper deg med å skape struktur. 

Planlegg for dine drømmer

299krPris