IMG_0691.jpg

MAT /
DRIKKE

Vi har kaffe, salt og sjokolade fra 3 ulike leverandører.
Bønner i Byen, Arctic Salt og Fjåk sjokolade.